Drumles Oegstgeest logo individueel drumles voor beginners en gevorderden

Algemene Voorwaarden Drumles Oegstgeest

1. In het geval van dringende redenen of overmacht heeft de leerling de mogelijkheid de les op een ander tijdstip in dezelfde week in te halen. De aanvraag voor een wijziging van de lestijd moet 48 uur voor de oorspronkelijke lestijd hebben plaatsgevonden. De gewijzigde lestijd vindt plaats binnen de door de leraar aangegeven mogelijkheden. In het geval dat de leerling geen gebruik kan maken van die mogelijkheden, blijft het lesgeld in zijn geheel verschuldigd.

2. De vakantieperiodes en overige vrije feestdagen zijn overeenkomstig die van het basis onderwijs in de regio waar de lessen plaatsvinden. Eventuele wijzigingen worden bij aanvang van elk cursusjaar aan de leerling meegedeeld. De maandelijkse betalingen gaan tijdens de vakantieperiodes gewoon door.

3. Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de afgesproken lessen, is niettemin lesgeld verschuldigd. Echter, bij verzuim (door bijv. ziekte of ongeval) over een langere periode, is na 4 weken geen lesgeld meer verschuldigd.

4. Bij verzuim door een periode van arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) van de leraar dient maximaal 2 lessen per cursusjaar (september tot en met juni) doorbetaald te worden.

5. In het geval dat de leerling blijk geeft van onvoldoende motivatie, inzet, interesse en plezier voor de drumlessen en dit structureel over een langere periode het geval is, kan de leraar, nadat enig overleg hierover heeft plaatsgevonden en hierin geen verandering optreedt, een bindend advies geven de lessen te beƫindigen.